GMO – co ty wiesz o żywności modyfikowanej genetycznie?

GMO

Spis treści

Choć widząc GMO, nie myślisz o tym, że jest to związane z technologią, to jednak w rzeczywistości tylko dzięki rozwojowi techniki jesteśmy w stanie zmieniać skład roślin, by były odporne na zagrożenia. W realnym świecie brak GMO jest zaletą, ponieważ ogólny trend pokazuje, że modyfikacje genetyczne nie pozostają bez wpływu na nasz organizm. Warto więc dowiedzieć się dokładnie czym jest szczyt rozwoju biotechnologii – GMO.

Krótka definicja, by lepiej zrozumieć zjawisko

Organizm zmodyfikowany genetycznie to organizm, którego materiał genetyczny, czyli mówiąc prościej DNA lub RNA w wirusach RNA został celowo zmieniony w sposób, który nie został osiągnięty przez naturalną rekombinację. Obecnie modyfikacja genetyczna jest przedmiotem wielu dyskusji i kontrowersji. GMO, do którego genetycznie zmodyfikowano gen pochodzący z innego gatunku, nazwano organizmem transgenicznym, a proces ten nazywa się transgenezą.

Jak modyfikuje się organizmy?

Ingerencję w materiał genetyczny organizmów można podzielić na kilka sposobów. Pierwsza to przypadkowe zmiany mutagenów lub promieniowania jonizującego. Tak powstały np. większość obecnych odmian pszenicy, rzepaku i innych upraw. Jednak te przypadkowe interwencje nie są uznawane za modyfikacje genetyczne i nie podlegają regulacjom wynikającym z unijnych przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Drugi rodzaj to interwencje ukierunkowane. Mutacje uzyskuje się poprzez wprowadzenie lub specyficzną inaktywację pewnych charakterystycznych genów do organizmu, najczęściej roślin. Znane są przypadki, w których do nasion wprowadzono gen odporności na herbicydy lub gen produkcji insektycydów za pomocą Agrobacterium tumefaciens. Tak przygotowana kukurydza jest o wiele łatwiejsza w uprawie, a przy tym tańsza. Tyle że nie pozostaje obojętna względem ludzkiego organizmu.

Pozytywne skutki modyfikacji

Jednak nie zawsze GMO musi oznaczać coś złego, zwłaszcza, gdy nie jest to produkt spożywczy. Modyfikacje genetyczne bakterii i jednokomórkowych organizmów eukariotycznych, głównie drożdży, są wykorzystywane m.in. do produkcji insuliny ludzkiej. Rekombinowany DNA jest przenoszony z komórek beta wysp trzustkowych do komórek różnych bakterii, wśród których najczęściej wykorzystywana jest Escherichia coli lub Saccharomyces cerevisiae, które następnie syntetyzują insulinę.

Przykład z insuliną dokładnie pokazuje, że nie każde GMO jest złe. Jednak wpływ produktów spożywczych na zdrowie człowieka jest raczej negatywny lub neutralny, co sprawia, że produkty bez GMO uchodzą za zdrowsze.

Powiązane artykuły