Czym jest biotechnologia i jaka jest jej rola w rolnictwie?

Technologia w rolnictwie

Spis treści

Jedna z nowych gałęzi rozwoju, nieodłącznie powiązana nie tylko z technologią, którą zwykle kojarzymy raczej z nowymi smartfonami czy internetem rzeczy, ale także z biologią. Pokazuje, w jaki sposób zdobycze techniki mogą pomagać nam w wykorzystywaniu organizmów żywych do kolejnych szczebli rozwoju.

Prosta definicja i cel powstania biotechnologii

Biotechnologia to technologia oparta na wykorzystaniu wiedzy z biologii, stosowane w rolnictwie, żywności i medycynie. To głównie wykorzystanie niższych organizmów dla celów organizmów wyższych. Istnieje wiele definicji, z których najbardziej zwięzła wydaje się ta sformułowana przez ONZ podczas Konwencji o różnorodności biologicznej. Mówi o tym, że za biotechnologię uznaje się każdą technologię, która wykorzystuje systemy biologiczne, ale także żywe organizmy. Jaki jest jej cel? Przede wszystkim wytwarzanie lub modyfikowanie produktów lub procesów do określonego ich zastosowania.

Czym dokładnie zajmuje się ta nauka?

Jeden z działów biotechnologicznych zajmuje się produkcją żywności (piwo, nabiał, drożdże). Do wydobycia wykorzystywane są również niektóre bakterie naturalne. Ponadto biotechnologia jest wykorzystywana do przetwarzania odpadów i materiałów organicznych. To choćby bardzo ważne dziś kompostowanie, rozkład beztlenowy, obróbka mechaniczno-biologiczna i inne. Służy również do rekultywacji zanieczyszczonej gleby. Znajduje też szerokie zastosowanie w medycynie np. przy produkcji antybiotyków, bo przecież samej penicyliny by nie było, gdyby nie wówczas jeszcze nienazwana biotechnologia.

Niezbadane rejony biotechnologii

Manipulacja genetyczna to intensywnie rozwijająca się gałąź biotechnologii. Podczas modyfikacji pewien gen lub geny innego organizmu są wprowadzane do jednego organizmu w sposób ukierunkowany, celowy. Takie organizmy modyfikowane genetycznie (tzw. GMO) są dziś szeroko stosowane w medycynie (np. przy produkcji insuliny i innych hormonów), żywności (np. w rekombinowanej chymozynie do produkcji serów) czy rolnictwie (odporne na owady odmiany kukurydzy i bawełny, soja odporna na herbicydy i inne).

Rozwój biotechnologii a przyszłość człowieka

Niewątpliwie z jednej strony biotechnologia pozwala nam opracowywać kolejne środki lecznicze, dzięki czemu człowiek może skuteczniej walczyć z chorobami, najczęściej wirusami i bakteriami, ale z drugiej strony przyczynia się do powstawania różnych chorób poprzez nadmierne zmienianie składów roślin. Wszystko wymaga złotego środka, a tymczasem biotechnologia budzi i podziw, i obawy.

Powiązane artykuły