Co nazywamy hodowlą zwierząt?

Hodowla

Spis treści

Wiele się mówi ostatnio o męczeniu zwierząt, zaostrzeniu przepisów przeciw osobom łamiącym prawo w zakresie opieki nad „mniejszymi braćmi”, a także nad zakazem hodowli zwierząt futerkowych. Tymczasem, niejako obok całego gorącego tematu, warto zastanowić się nad tym, co tak naprawdę nazywamy hodowlą zwierząt w świetle prawa.

Prosta definicja hodowli

Hodowla zwierząt (również nazywana bywa produkcją zwierzęcą) to sektor rolniczy zajmujący się opieką nad bydłem, dostarczający mięsa, błonnika, mleka, jaj lub innych produktów. Obejmuje codzienną opiekę, hodowlę i odchów młodych. Hodowla zwierząt ma długą historię, począwszy od rewolucji neolitycznej, kiedy zwierzęta zostały po raz pierwszy udomowione, a miało to miejsce około 13 tys. lat przed naszą erą. Hodowla bydła, owiec, kóz i świń istniała przed pojawieniem się wczesnych cywilizacji, takich jak starożytny Egipt.

W niektórych częściach świata do celów gospodarczych wykorzystuje się wiele innych gatunków zwierząt, takich jak konie, bawoły wodne, lamy, króliki czy świnki morskie. Rozpowszechniona jest również akwakultura ryb, mięczaków i skorupiaków, a także hodowla pszczelarstwa czy jedwabników. W kilku krajach owady są również trzymane w hodowlach i są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Co ważne współczesne hodowle są często doskonałym sposobem na zarobek.

Jak powinna wyglądać nowoczesna hodowla?

Współcześnie hodowla zwierząt zależy od systemów produkcji dostosowanych do rodzajów dostępnych gruntów. W bardziej rozwiniętych częściach świata rolnictwo na własne potrzeby zostaje zastąpione intensywną hodowlą zwierząt. Pojawiają się obory o dużej pojemności lub fermy drobiu. Na mniej żyznych glebach, na przykład na obszarach górskich, hodowla zwierząt jest często bardziej ekstensywna.

Większość zwierząt gospodarskich to zwierzęta roślinożerne, z wyjątkiem świni, która jest wszystkożerna. Przeżuwacze, takie jak bydło i owce, są przystosowane do żywienia się trawą; mogą być karmione na wolnym powietrzu lub w całości i częściowo paszami bogatszymi w białko, na przykład zbożami granulowanymi. Świnie i drób nie mogą trawić celulozy w paszy i wymagają zbóż i innych wysokoenergetycznych pasz.

Czy hodowla zwierząt jest potrzebna?

Hodowla zwierząt, szczególnie intensywna, ma znaczący wpływ na środowisko. Wykorzystuje około jednej trzeciej nieodzyskanej powierzchni ziemi, powodując utratę wielu siedlisk i generując około połowy światowej produkcji gazów cieplarnianych. O ile ma ona miejsce w konkretnych, chronionych prawem warunkach z uwzględnieniem praw zwierząt, a do tego ogranicza się do pozyskiwania pożywienia, jest rzeczą akceptowalną. Dlatego tak dużą kontrowersją są hodowle futer. Powoli zmierzamy jednak w kierunku humanitaryzmu niż utylitaryzmu.

Powiązane artykuły