Fazy rozwojowe zbóż – krzewienie według skali BBCH

Spis treści

Krzewienie zbóż to kluczowy proces w rozwoju roślin, który wpływa na plony i jakość zbóż. Właściwe zrozumienie tego zjawiska jest niezbędne dla rolników, którzy chcą osiągnąć wysoką wydajność swoich upraw. 

Faza krzewienia – co to jest?

Krzewienie to proces rozwijania się rośliny, polegający na wzroście liczby pędów i liści, jak również na wzroście biomasy. W przypadku zbóż występuje ono między fazą wschodów a fazą strzelania w źdźbło. Proces ten jest szczególnie istotny dla gatunków zbożowych takich jak pszenica, jęczmień czy żyto, gdyż wpływa na wydajność plonów oraz na jakość ziarna.

Czym jest skala BBCH?

Skala BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie) to międzynarodowy system kodowania, który opisuje fenologiczne fazy wzrostu i rozwoju roślin. Skala ta została opracowana przez niemieckie instytucje badawcze i jest powszechnie stosowana na całym świecie. Skala BBCH obejmuje 10 głównych faz rozwoju rośliny, numerowane od 0 do 9, z których każda może być dalej dzielona na etapy przy użyciu dodatkowego numeru. System ten pozwala na precyzyjne określenie stadium rozwoju roślin, co jest niezbędne w zarządzaniu uprawami, zwłaszcza w przypadku stosowania środków ochrony roślin czy nawożenia. Dzięki skali BBCH rolnicy i agrotechnicy są w stanie dokładnie opisać i porównywać stadia rozwoju roślin, co ułatwia wymianę informacji oraz planowanie działań agrotechnicznych.

Najważniejsze fazy rozwojowe zbóż

Krzewienie zbóż można podzielić na trzy podstawowe etapy:

Faza początkowego krzewienia

Początkowe rozrost rozpoczyna się po wschodach i trwa do momentu, gdy roślina osiągnie stadium 3-4 liści. W tym czasie dochodzi do rozwoju korzeni, wzrostu pędów i liści, a roślina zaczyna przybierać na masie. Właściwa pielęgnacja w tym okresie jest kluczowa dla dalszego rozwoju. Należy dbać o odpowiednie nawodnienie, nawożenie, a także ochronę przed chorobami i szkodnikami.

Faza intensywnego krzewienia

Intensywne krzewienie to okres, gdy sadzonka osiąga stadium 5-6 liści. W tym czasie roślina intensywnie się rozwija, a liczba pędów i liści zwiększa się znacznie. W fazie intensywnego krzewienia zbóż najważniejsza jest kontrola stanu upraw. W przypadku wystąpienia niedoborów składników odżywczych, konieczne może być zastosowanie dodatkowego nawożenia, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju. Warto również monitorować występowanie szkodników i chorób, gdyż mogą one negatywnie wpłynąć na proces przyrostu bocznego.

Faza końcowego krzewienia

Końcowy rozrost następuje po stadium 7-8 liści i trwa do momentu, gdy roślina przechodzi w fazę strzelania w źdźbło. W tym okresie tempo wzrostu biomasy rośliny zaczyna się stabilizować, a roślina koncentruje się na rozwoju układu korzeniowego i przygotowaniu do kwitnienia. W tej fazie rolnik powinien skupić się na kontroli wilgotności gleby oraz na zapewnieniu ochrony przed szkodnikami i chorobami.

Czynniki wpływające na krzewienie zbóż

Wiele czynników wpływa na przebieg rozwoju zbóż, zarówno środowiskowych, jak i związanych z uprawą. Do najważniejszych należą:

  • Temperatura: optymalne warunki termiczne są niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin. Zbyt niska temperatura może opóźnić krzewienie, podczas gdy zbyt wysoka może przyspieszyć proces i prowadzić do skrócenia jego trwania.
  • Wilgotność gleby: odpowiednia wilgotność gleby jest kluczowa dla prawidłowego wzrostu, gdyż wpływa na dostępność składników odżywczych dla roślin.
  • Nawożenie: jest niezbędne dla zapewnienia roślinom składników odżywczych niezbędnych do rozwoju pędów bocznych zbóż.
  • Ochrona przed chorobami i szkodnikami: kontrolowanie szkodników i chorób jest kluczowe dla utrzymania zdrowia roślin w trakcie krzewienia.

Jak dbać o zboże w fazie krzewienia?

Właściwa pielęgnacja zboża opiera się na kilku podstawowych zasadach:

  • Monitorowanie stanu upraw i reagowanie na ewentualne problemy: regularne sprawdzanie stanu sadzonki pozwala na wczesne wykrycie problemów, takich jak niedobory składników odżywczych, choroby czy szkodniki.
  • Nawożenie: stosowanie odpowiedniego nawożenia, dostosowanego do potrzeb roślin i gleby, pozwala na zapewnienie niezbędnych składników odżywczych.
  • Nawadnianie: utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby jest kluczowe dla prawidłowego rozgałęziania zbóż. W zależności od rodzaju gleby i warunków pogodowych, może być konieczne stosowanie nawadniania.
  • Ochrona przed chorobami i szkodnikami: regularne stosowanie środków ochrony oraz stosowanie praktyk agrotechnicznych ograniczających rozwój chorób i szkodników przyczynia się do utrzymania zdrowia roślin.

 

Jakie są oznaki prawidłowego krzewienia zboża?

Prawidłowy rozrost zboża objawia się wzrostem liczby pędów i liści, rozwijaniem korzeni oraz przybieraniem na masie. Rośliny powinny być dobrze rozwinięte, silne i zdrowe, z wyraźnym układem korzeniowym.

Czy istnieją odmiany zboża, które są bardziej podatne na problemy z krzewieniem?

Odporność na problemy z krzewieniem może różnić się między odmianami zboża, jednak każda odmiana może być podatna na problemy związane z niekorzystnymi warunkami środowiskowymi, chorobami lub szkodnikami.

Jakie są główne zagrożenia dla krzewienia zbóż?

Głównymi zagrożeniami dla rozwoju zbóż są niekorzystne warunki środowiskowe (np. niska temperatura, susza), niedobory składników odżywczych, choroby oraz szkodniki.

Czy można zrekompensować opóźnienia w krzewieniu zboża?

W pewnym stopniu można zrekompensować opóźnienia w krzewieniu, stosując odpowiednie nawożenie, nawadnianie czy ochronę przed chorobami i szkodnikami. Jednak w przypadku znacznego opóźnienia może być trudne osiągnięcie pełnej wydajności uprawy.

Podsumowanie

Krzewienie zbóż to kluczowy etap w rozwoju roślin, który wpływa na plony i jakość zbóż. Zrozumienie tego procesu oraz umiejętność identyfikacji i reagowania na czynniki wpływające na krzewienie są niezbędne dla rolników dążących do uzyskania wysokich plonów. Właściwa pielęgnacja zboża w konkretnej fazie rozwoju, w tym monitorowanie stanu upraw, nawożenie, nawadnianie oraz ochrona przed chorobami i szkodnikami, to klucz do osiągnięcia sukcesu w uprawie zbóż.

 

 

Powiązane artykuły