Jak zredukować koszty i czas pracy, by mieć lepsze plony?

Rolnictwo

Spis treści

Uprawa roślin jest bardzo czasochłonna. Chcąc uzyskać wysokie plony o dobrej jakości, wielu rolników poświęca każdą chwilę swoim uprawom. Zapominają o odpoczynku oraz o tym, by spędzić choć trochę czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Na szczęście, dzięki rozwojowi techniki i technologii mogą oni zaoszczędzić wiele czasu, zredukować koszty, a jednocześnie zwiększyć plony i poprawić ich jakość. Rozwiązaniem jest uprawa pasowa Mzuri Pro-Til.

Redukcja kosztów w rolnictwie

W ostatnich latach coraz bardziej na znaczeniu zyskuje uprawa pasowa (strip-till), łącząca korzystne cechy głębokiej uprawy spulchniającej i siewu bezpośredniego. Specjalistyczne maszyny, jak agregaty Mzuri, umożliwiają siew bezpośrednio w ściernisko po zbiorze każdego przedplonu. Spulchniają one tylko wąskie pasy gleby, w których od razu umieszczane są nawozy mineralne i nasiona roślin na dokładnie kontrolowanej głębokości. Skraca to czas pracy i zmniejsza koszty. Taki sposób uprawy korzystnie wpływa na wodę w glebie, próchnicę oraz mikroorganizmy. Resztki pożniwne pozostające na powierzchni pola chronią glebę przed erozją, utratą wody i materii organicznej. Wszystko to prowadzi do uregulowania stosunków powietrzno-wodnych, poprawy struktury i zwiększenia aktywności życia biologicznego w glebie. Jednocześnie znacznie mniejsze jest zużycie paliwa oraz wolniejsza mineralizacja materii organicznej, co redukuje emisję gazów cieplarnianych, CO2 oraz N2O.

– Obecnie wszyscy mamy mnóstwo innych spraw do załatwienia każdego dnia. Szkoda więc tracić czas na coś, co można zrobić szybciej, a przy tym lepiej. Przykładem może być wykorzystanie technologii Mzuri Pro-Til w uprawie roślin, która w trakcie jednego przejazdu maszyny umożliwia wykonanie wielu czynności. Zmniejsza to koszty, oszczędza czas, a przy tym korzystnie wpływa na środowisko, redukując emisję CO2 do atmosfery. Przeciętne zużycie paliwa przy zastosowaniu naszej technologii wynosi bowiem tylko około 15 l na hektar – mówi Marek Różniak, prezes firmy Mzuri.

Świadomość ekonomiczna i ekologiczna rolników ciągle rośnie, co sprawia, że coraz częściej sięgają oni po innowacyjne technologie w zakresie polowej produkcji roślinnej, w tym Mzuri Pro-Til. Uprawa pasowa skraca czas wykonywania czynności uprawnych, pozwalając na dotrzymanie optymalnych terminów agrotechnicznych. Jedna hybrydowa maszyna Mzuri zastępuje kilka narzędzi niezbędnych w technologiach tradycyjnych. Zmniejsza to nie tylko koszty paliwa, ale przede wszystkim wysokie koszty zakupu i utrzymania wielu specjalistycznych maszyn. Jeden przejazd agregatu w celu uprawy gleby, aplikacji nawozów (pasowo, idealnie pod system korzeniowy uprawianej rośliny) i siewu nasion znacznie skraca czas pracy, co pozwala uniknąć spiętrzenia prac w okresach szczytowych.

– Stosując uprawę pasową, niezależnie od warunków pogodowych, można dotrzymać optymalnych terminów siewu. Mniejsze koszty i redukcja czasu pracy zwiększają wydajność oraz rentowność gospodarstwa. A właśnie na tym zależy każdemu rolnikowi – dodaje Różniak.

Powiązane artykuły