Jak zostać myśliwym?

Bycie myśliwym

Spis treści

Myśliwym z pozoru może być każdy, jednak jest to błędne przekonanie, ponieważ jak do wszystkiego także i w myślistwie należy wykazywać się odpowiednimi umiejętnościami i predyspozycjami. Taka osoba musi charakteryzować się pasją do tej tematyki, odwagą oraz umiejętnością przezwyciężania własnych słabości. Łowiectwo nie polega tylko i wyłącznie na polowaniu. To szereg czynności powiązanych z gospodarką łowiecką, dokarmianiem zwierząt czy budową urządzeń myśliwskich. Myśliwy oprócz broni musi posiadać także odpowiednie wyposażenie takie jak np. lunety myśliwskie czy tłumiki myśliwskie, które może nabyć w takim miejscu jak sklep myśliwski online czy znajdujący się gdzieś stacjonarnie tego typu sklep.

Gdzie nabyć wyposażenie myśliwskie? – sklep myśliwski online

W dzisiejszych czasach zakupy najbezpieczniej robić przez Internet, stąd nie ma nic dziwnego, że znajdziemy w wyszukiwarce “sklep myśliwski online”, w którym możemy zakupić broń myśliwską, lunety myśliwskie takie jak lunety kahles czy luneta swarovski, tłumiki myśliwskie, amunicję oraz wszelkie niezbędne akcesoria do wykonywania tego rodzaju aktywności.

Kwestie stażowe

Aby zostać myśliwym konieczne jest odbycie stażu w najbliżej położonym kole łowieckim. Konieczne jest złożenie wniosku o przyjęcie na staż, które najlepiej złożyć u przedstawiciela wybranego koła. W przypadku braku możliwości kontaktu z kołem występuje możliwość złożenia wniosku do zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego oraz wyrażenie chęci odbycia stażu i dołączenia do Zgrupowania. W takiej sytuacji to Zarząd wyznacza odpowiednie koło łowieckie lub Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym ma nastąpić staż.

Staż w kole trwa przez rok czasu, przez ten okres kandydat ma zadanie poznać wszelkie aspekty powiązane z łowiectwem i jego specyfiką. Staż to okazja do integracji z innymi członkami koła, na czynne działania podejmowane w kole, do budowy urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierząt, uczestnictwa w polowaniach o charakterze naganiacza lub obserwatora.

Zostań myśliwym

Gdy staż rozpoczyna się w kole bez ingerencji Polskiego Związku Łowieckiego wówczas zarząd koła ma obowiązek poinformować o przyjęciu nowego stażysty do zarządu okręgowego, który odpowiada za wydanie dzienniczka stażysty oraz wpisywanie danych do elektronicznego systemu ewidencji. Staż kandydata na myśliwego rozpoczyna się właśnie w momencie wpisania danych do głównego rejestru. Po upływie 12 miesięcy przedstawiciele koła wydają zaświadczenie o ukończeniu stażu, co stanowi przepustkę do rozpoczęcia kursu dla nowych członków koła.

Kto może zostać zwolniony ze stażu?

Z rocznego stażu w kole łowieckim mogą zostać zwolnione osoby, które posiadają wyższe lub średnie wykształcenie leśne lub posiadają inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej. Stażu nie muszą odbywać także strażnicy łowieccy, którzy pełnią tą funkcję ponad dwa lata oraz cudzoziemcy lub obywatele polscy, którzy zamierzają na stałe przebywać za granicą i posiadają aktualne zaświadczenia do wykonywania polowań w innych krajach. W tym gronie znajdują się także osoby, które już kiedy utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Powiązane artykuły