W trosce o ochronę środowiska – badania antysmogowe

Ochrona przed smogiem

Spis treści

Problem zanieczyszczania powietrza w Polsce obecny jest od dłuższego czasu. Patrząc na statystyki, plasujemy się na 24. miejscu na świecie pod względem średniego rocznego stężeniu pyłu PM 2,5. Rząd i samorządy starają się zaradzić sytuacji, m.in. wprowadzając w najbardziej zanieczyszczonych województwach uchwały antysmogowe, zakazując tym samym palenia węglem czy korzystania ze starych kotłów. Rodzi to wiele komplikacji nie tylko dla firm z branży węglowej, ale i dla użytkowników, którzy narażeni są na spore koszty. Coraz więcej firm poszukuje rozwiązań, które przyczynią się do poprawy kondycji środowiska, ale i jakości powietrza. Jedną z nich jest Jawar, który wraz z Cechem Kominiarzy Polskich przeprowadzili badania antysmogowe na swoich kominach.

Polska zanieczyszczona od lat

Zanieczyszczone powietrze w Polsce nie jest tematem nowym. Ten problem widoczny jest już od kilku lat, a jego skala wciąż rośnie. W ostatnim czasie głośniej się o nim zrobiło z powodu wysokich alarmów smogowych, które pojawiły się w większości województw w Polsce. Według najnowszych badań Europejskiej Agencji Środowiska każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, przedwcześnie umiera prawie 43 tysięcy ludzi – dla porównania każdego roku w wypadkach drogowych ginie ok. 3300 osób. Znaczny rozgłos w temacie zanieczyszczenia związany jest również z trendem ochrony środowiska i chęcią poprawienia jego kondycji. W tym celu zaczęły powstawać różnorodne aplikacje do weryfikacji stanu jakości powietrza, natomiast w mediach można śledzić codzienne raporty smogowe. Co jednak zrobić, aby faktycznie przyczynić się do zmniejszenia emisji trujących spalin do atmosfery?

Uchwały antysmogowe – co oznaczają?

Na ratunek przyszły samorządy, które jednogłośnie zgodziły się, że należy w jakiś sposób zaradzić tej, stale pogarszającej się sytuacji. Zaczęły wprowadzać na szeroką skalę uchwały antysmogowe, które wskazują rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych, czyli w czym można spalać i co można spalać. Realizacja uchwały ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w danym regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy zdrowia mieszkańców i zapewnić im większy komfort życia. Wprowadzenie uchwał antysmogowych – co to jednak oznacza w praktyce? Na pewno wiele komplikacji zarówno dla producentów paliw stałych, jak i dla użytkowników.

Ochrona środowiska już na etapie budowy domu

O ochronie środowiska, jak i o własnych oszczędnościach, należy myśleć już na etapie planowania budowy domu. Jest to idealny moment na dobranie odpowiedniego rodzaju ogrzewania, który nie będzie wiązał się z emisją trujących spalin. – W obliczu wprowadzonych uchwał antysmogowych wybór odpowiedniego kotła czy komina dla wielu osób może okazać się trudnym wyzwaniem. Wynika to  zarówno z sprostania wielu wymaganiom zawartym w uchwale, jak i sporymi kosztami, które takie przedsięwzięcie generuje – tłumaczy dr Paweł Jarzyński, prezes zarządu Jawar. – Z uwagi na rosnące zanieczyszczenie powietrza i coraz częstsze alarmy smogowe wraz z Cechem Kominiarzy Polskich podjęliśmy badania eksperymentalne, mające na celu określenie stężeń zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania drewna, w zależności od zastosowanego systemu kominowego. W ten sposób chcieliśmy sprawdzić, jakie przełożenie na środowisko ma eksploatacja naszych kominów – dodaje dr Paweł Jarzyński.

Badania antysmogowe

Do przeprowadzenia laboratoryjnych badań* zaprojektowane zostało stanowisko badawcze, składające się z czterech kominów systemowych Jawar. W skład zastosowanych systemów wchodziły odpowiednio: pustak keramzytobetonowy, izolacja z wełny mineralnej i rura wykonana z ceramiki izostatycznej. Modele badawcze stanowiły kominy o za małej średnicy (symulujący źle dobrany lub nieczyszczony komin z osadem na ściankach), komin o optymalnej średnicy i komin przewymiarowany, co jest częstym przypadkiem w polskim budownictwie. Części składowe czwartego systemu – Jawar Nord, stanowiły elementy jak w powyższych systemach, jednak dodatkowo pomiędzy izolacją, a pustakiem znajdowała się przestrzeń powietrzna, którą doprowadzano powietrze do paleniska. Systemy kominowe podczas realizacji badań w zależności od ich etapu doposażano w wentylator wyciągowy lub regulatory ciągu.

W ramach badań wykonano również szereg pomiarów, pozwalających określić stężenie emitowanych dymów. Ponadto oszacowano stężenia pyłu w spalinach. Pomiary wykonywane były w zależności od zastosowanego komina i paleniska. Podczas testów w piecach spalano drewno. Wykonano także pomiary parametrów powietrza zewnętrznego. W czasie pomiarów sprawdzano dodatkowo parametry fizykochemiczne spalin, takie jak ich skład, temperatura, prędkość, ciśnienie. Ponadto weryfikowano zmieniające się parametry w przewodzie powietrznym.

Badania antysmogowe – wnioski i analiza

– Wyniki naszych badań okazały się zaskakujące. Warunki atmosferyczne, a w szczególności wilgotność powietrza, przełożyły się na wzrost emisji pyłów. Przekrój komina, jak i jego rodzaj, mają bezpośredni wpływ na emisję pyłów. Co więcej, doprowadzenie przewodem kominowym wstępnie podgrzanego powietrza kominem Jawar Nord zmniejsza emisję pyłów – oznacza to zatem, że nasz komin przyczynia się do zmniejszenia smogu. Kluczowe okazało się także, że zastosowanie odpowiednich akcesoriów kominowych naszej firmy (nasad i regulatorów ciągu), dedykowanych do kominów systemowych, ma wpływ na zmniejszenie emitowanych pyłów. Natomiast w kontekście pieców z tzw. czystym spalaniem okazuje się, że ich zastosowanie nie gwarantuje zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w przypadku źle dobranego i eksploatowanego systemu kominowego – tłumaczy dr Paweł Jarzyński.

Powiązane artykuły