Liderzy miast rozmawiają o przygotowaniach do zmian klimatycznych

Zmiany klimatu

Spis treści

Już 4 lutego Fundacja Veolia Polska wraz z Fundacją Szkoła Liderów organizuje konferencję „Designerzy Procesów Rozwojowych”. Wydarzenie, poświęcone przede wszystkim koncepcjom związanym z zapewnieniem miastom zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości, jest adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej, lokalnych organizacji, biznesu i ekspertów z zakresu rozwoju miast.  

Przygotowania do zmian klimatycznych

Jak pokazują diagnozy ONZ, m.in. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, miasta, niezależnie od wielkości, stoją przed szeregiem wyzwań o zasięgu globalnym. Adaptacja do zmian klimatycznych, zarządzanie zasobami, m.in. energią i wodą czy też rozważna implementacja nowych technologii w infrastrukturze miasta to tylko niektóre z nich.

O tym, z czym wiążą się nadchodzące zmiany, liderzy miast będą rozmawiać podczas konferencji „Designerzy Procesów Rozwojowych” organizowanej 4 lutego w Warszawie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona koncepcji „resilient cities”, w tym przykładom jej wdrożenia w innych krajach. „Urban resilience” to zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami, jego odporność na zdarzenia niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, problemy społeczno-ekonomiczne) oraz umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia rozwiązywanie problemów w sposób, który nie tylko zapewnia powrót do codziennej działalności po kryzysie, ale też gwarantuje długookresowy rozwój. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość spojrzenia na koncepcję „urban resilience” zarówno przez pryzmat przywództwa, jak i kwestii środowiska czy zmian klimatycznych oraz dowiedzieć się, jak wdrażać rozwiązania uwzględniające złożoność ekosystemów, którymi są współczesne miasta. Będzie to także możliwość wymiany doświadczeń w zakresie innowacji i planowania długoterminowego rozwoju miast.

– Veolia od początku swojego istnienia blisko współpracuje z miastami i przedstawicielami społeczności lokalnych, dlatego dobrze zna ich potrzeby i wyzwania, z którymi muszą się mierzyć. Wiemy też, że zmiany klimatyczne i będąca próbą odpowiedzenia na nie koncepcja zrównoważonego rozwoju, wymagają zintegrowanego podejścia oraz zaangażowania przedstawicieli administracji, aktywistów, biznesu i ekspertów. Konferencje takie jak „Designerzy Procesów Rozwojowych” przyczyniają się do promocji najlepszych praktyk, zapewniają narzędzia oraz wiedzę o rozwiązaniach wpisujących się w koncepcje „urban resilience” i „smart cities”, jak również wspierają budowania trwałych relacji różnymi między interesariuszami. Jestem przekonany, że dzięki nim miasta lepiej będą przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości i – szerzej – do wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego – mówi Frederic Faroche, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Konferencja odbywa się w ramach projektu Szkoła Liderów Miast, realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów. To program kształcenia miejskich liderów w zakresie umiejętności przywódczych, komunikacji, planowania i realizacji strategii rozwoju, adresowany zarówno do przedstawicieli samorządów, czy osób kierujących instytucjami publicznymi, jak i do lokalnych aktywistów miejskich, lokalnych przedsiębiorców czy liderów organizacji pozarządowych. Fundacja Veolia Polska jest strategicznym partnerem inicjatywy.

Więcej informacji o wydarzeniu, w tym szczegółowy program spotkania, można znaleźć na stronie www.szkola-liderow.pl/designerzy-2020/.

Organizatorzy konferencji:

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek Grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.

Powiązane artykuły