Elewacja bez mostków cieplnych

Elewacja domu

Spis treści

Firma Schöck, wiodący producent nośnych elementów izolacyjnych, bazując na unikalnych właściwościach włókien szklanych, opracowała kotwy termiczne Isolink TA-S zastępujące jednocześnie konsole podkonstrukcji elewacji wentylowanej oraz kotwy montażowe. Parametry termoizolacyjne kotew zostały potwierdzone certyfikatem niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych.

Regulacje ustawowe

Fasady wentylowane znajdują zastosowanie w niemal wszystkich rodzajach budynków. Można je stosować w nowo wznoszonych, jak i remontowanych oraz termomodernizowanych budynkach. Muszą spełniać zadania estetyczne, nadając bryle budynku odpowiedni charakter, wpisując ją w otaczające środowisko, zapewniając jednocześnie wymaganą przepisami szczelność i izolacyjność termiczną. Izolacja ta zapewniona jest poprzez zastosowanie warstwy materiału izolacyjnego, o grubości wynikającej z obliczeń termicznych.

Czy można zmniejszyć grubość warstwy izolacji termicznej?

W dużej mierze na grubość izolacji termicznej zastosowanej w fasadach wentylowanych wpływają punktowe mostki termiczne, które tworzą się w miejscu mocowania podkonstrukcji elewacji wentylowanej do ścian zewnętrznych budynku. Eliminacja wpływu tych mostków umożliwia zmniejszenie grubości warstwy izolacji termicznej. Można to uzyskać albo poprzez zmniejszenie powierzchni styku elementów mocujących albo poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów o niskiej przewodności cieplnej. Takim materiałem jest pręt kompozytowy Combar, z którego zbudowane są kotwy termiczne Isolink TA-S. Kotwy te pełnią funkcję konsoli do mocowania podkonstrukcji pod płyty elewacyjne jak i kotew montażowych. Bardzo niska przewodność cieplna prętów Combar, potwierdzona certyfikatem niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych, umożliwia nieuwzględnianie kotew Isolink TA-S przy określaniu wymaganej grubości izolacji termicznej.

Co daje zmniejszenie grubości izolacji termicznej?

Rozmiar działki budowlanej i jej kształt, a także wymagania Warunków Technicznych wpływają na kształtowanie bryły budynku oraz na wielkość powierzchni użytkowej. Gęsta zabudowa naszych miast i zmniejszająca się ilość atrakcyjnych działek powoduje, że deweloperzy decydują się na wznoszenie budynków na działkach o skomplikowanych kształtach. Architekci starają się „wycisnąć” jak najwięcej powierzchni z budynku, który jest maksymalnie wpasowany w działkę. Zmniejszenie izolacji termicznej na wszystkich elewacjach budynku, nawet o niepozorne kilka centymetrów, daje dodatkową powierzchnię na każdej kondygnacji budynku, co przekłada się ostatecznie na dodatkowe zyski inwestora. Zastosowanie kotew Isolink TA-S firmy Schöck daje więc wymierny i mierzalny efekt już w fazie koncepcyjnej inwestycji budowlanej.

Powiązane artykuły