Czy ubezpieczenie budynków rolniczych jest obowiązkowe?

ubezpieczenie budynkow rolnych

Spis treści

Osoby posiadające gospodarstwo rolne, zobowiązane są do realizowania wielu obowiązków – zarówno tych, które wynikają z prowadzonej działalności, jak i tych wynikających z przepisów prawa. Należą do nich przede wszystkim narzucone ustawą niektóre ubezpieczenia rolne. Sprawdźmy więc, czy ubezpieczenie budynków rolniczych jest obowiązkowe i kogo ono dotyczy.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – przepisy

Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBU jasno wskazuje, które ubezpieczenia są dla rolników obowiązkowe, a które należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Przepisy ustawy wyjaśniają także, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby ubezpieczenie stało się dla rolnika ustawowym obowiązkiem a kiedy kwestią jego indywidualnego wyboru.

Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych należy OC rolników oraz ubezpieczenie budynków rolniczych, czyli tych które wchodzą w skład gospodarstwa. Jeśli ktoś więc ma wątpliwości, czy ubezpieczenie budynków rolniczych jest obowiązkowe – odpowiedź jest twierdząca. Jednak tylko i wyłącznie pod paroma warunkami.

Kiedy ubezpieczenie budynków jest obowiązkiem?

Aby budynek rolniczy podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu, musi znajdować się na terenie gospodarstwa rolnego. Według ustawy, gospodarstwem rolnym jest obszar użytków rolnych, które przekraczają powierzchnię 1 hektara. Oznacza to, że budynki zlokalizowane na terenie gospodarstw mniejszych niż mówią przepisy, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia.

Fakt, że wspomniane ubezpieczenie gospodarstwa rolnego nie jest obowiązkowe, nie oznacza że nie należy po nie sięgnąć. Ochrona każdej nieruchomości, także rolnej, jest przecież gwarancją bezpieczeństwa finansowego. Opłacenie składki ubezpieczeniowej może okazać się dużo tańsze, niż koszt naprawy budynku rolnego.

Od czego zależy konieczność ubezpieczenia budynku

Powierzchnia gospodarstwa rolnego nie jest jedynym kryterium, które narzuca na rolnika obowiązek ubezpieczenia budynków rolnych. Pod uwagę należy wziąć także kilka innych aspektów. Co do nich należy? Otóż, aby budynek podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu musi:

  • należeć do rolnika (być jego własnością),

  • być częścią gospodarstwa rolnego (o czym już wspomnieliśmy),

  • jego powierzchnia musi być większa niż 20m2,

  • musi być w sposób trwały związany z gruntem,

  • musi być pokryty dachem (od tego momentu jego ubezpieczenie staje się obowiązkowe),

  • nie jest przeznaczony do rozbiórki,

  • jego stan techniczny pozwala na jego użytkowanie.

Co obejmuje ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynku rolniczego gwarantuje (według ustawy) ochronę przed finansowymi skutkami wyrządzonymi przez: ogień, huragan, podtopienia i powodzie, deszcze nawalne, opady gradu i śniegu, uderzenia piorunów czy też upadki statków powietrznych a nawet obsunięcia ziemi i lawiny. Warto oczywiście poszerzyć polisę o dodatkowe opcje, jak ochrona przed przepięciami czy aktami wandalizmu.

Nie jest tajemnicą, że w przypadku braku wykupionego ubezpieczenia, wszelkie koszty naprawy budynku spoczywają na jego właścicielu. Ponieważ mogą być one dużo droższe niż możliwości finansowe właściciela nieruchomości, dobrym wyjściem jest zaopatrywanie się w kompleksowe ubezpieczenia, chroniące mienie w każdej sytuacji.

Kara za brak ubezpieczenia

Każdy rolnik, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, może zostać skontrolowany przez uprawniony do tego organ (np. wójta). Ci rolnicy, który nie wykupili polisy, muszą więc liczyć się z nałożeniem finansowej kary, którą uiszcza się na rzecz gminy, w której znajduje się gospodarstwo rolne.

Nierozsądne jest jednak unikanie kupna ubezpieczenia i to nie tylko ze względu na widmo kary, ale także ze względu na poczucie własnego spokoju. Warto mieć przecież pewność, że w sytuacji kryzysowej jest ktoś, kto nam pomoże.

Powiązane artykuły