88% pracowników z Ukrainy pracuje poniżej swojego wykształcenia

Pracownicy z Ukrainy

Spis treści

Polski rynek pracy nadal nie wykorzystuje w pełni potencjału jaki stanowią pracownicy z Ukrainy. Według raportu OTTO Work Force Polska aż 95% badanych Ukraińców, zatrudnionych w Polsce, posiada wykształcenie średnie lub wyższe, a tylko 12% pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem.

88% pracowników z Ukrainy pracuje poniżej swojego wykształcenia

Pracownicy z Ukrainy od kilku lat wspierają polski rynek pracy, szczególnie w branży budowlanej, przemysłowej, logistyce i handlu. Bardzo duże zainteresowanie Ukraińcami widać wśród międzynarodowych firm, które mają doświadczenie w zarządzaniu wielokulturowym środowiskiem pracy. Mimo, że obywatele Ukrainy są cenieni na polskim rynku pracy to zdecydowana większość wykonuje prace poniżej swoich kompetencje, wymagające wykształcenia niższego niż posiadane. Poniżej swoich kwalifikacji pracuje aż 88% badanych Ukraińców. Oznacza to, że istnieje luka pomiędzy potencjalnymi umiejętnościami, jakie może zaoferować dany pracownik, a tymi rzeczywiście wykorzystywanymi.

Największa grupa osób, które wzięły udział w badaniu, posiada wykształcenie średnie (54%). Osób z wykształceniem wyższym było 41%, a podstawowym 5%. Mimo tego, że zdecydowana większość badanych posiada minimum średnie wykształcenie, to są oni zatrudniani przede wszystkich na najniższych stanowiskach i wykonują prace fizyczne.

Z raportu OTTO Work Force Polska wynika, że 51% badanych obywateli Ukrainy pracuje na stanowiskach w zakładach produkcyjnych, a 40% wykonuje inne prace fizyczne. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym zadeklarowało jedynie 2% badanych, a w charakterze pracownika administracyjnego 4%.

„Skala problemu związanego z pracą poniżej poziomu wykształcenia u pracowników ukraińskich jest bardzo duża. Wynika to przede wszystkim z sytuacji na polskim rynku pracy, który cierpi na niedobór pracowników przede wszystkim niższego szczebla i takich wakatów oferuje najwięcej. Ponadto bardzo dużą barierę stanowi niewystarczająca znajomość języka polskiego. W obliczu poprawiającej się sytuacji gospodarczej na Ukrainie i rosnących zarobków, możemy prognozować, że część pracowników wróci do kraju, by pracować tam na stanowiskach adekwatnych do wykształcenia” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska.

Powiązane artykuły