Na czym polega ekspertyza przyrody?

ekspertyza przyrody

Ekspertyza przyrody to dziedzina zajmująca się badaniem oraz oceną stanu środowiska naturalnego oraz jego składników. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, szczególnie w dobie coraz większej eksploatacji zasobów naturalnych oraz postępującej urbanizacji. W Polsce, ekspertyza przyrody ma szczególne znaczenie, gdyż nasz kraj obfituje w bogactwa naturalne, które należy chronić i dbać o nie.