FCI i ZKwP – czym są dwa najważniejsze związki kynologiczne w Polsce?

Hodowla psów

Hodowle psów w Polsce są dość dobrze chronione. W 2012 roku wszedł przepis, który unieważnia wszelkie rodowody niewydane przez Związek Kynologiczny w Polsce. Od tamtej pory powstały organizacje, które zrzeszają prywatnych hodowców, których psy nie mogą jednak brać udziału w wystawach międzynarodowych organizowanych przez FCI. Czym zatem dokładnie są FCI i ZKwP?